بازی زوما با توپ

هدف از این بازی است برای جمع آوری توپ های مشابه در گروه 3 را به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • : با استفاده از ماوس را به هدف و پرتاب توپ.

بازی-زوما-با-توپ
58% عاشق این بازی