بازی زوما با خرس 2

هدف از این بازی این است که برای پاک کردن تمام توپ قبل از خرس رسیدن به.
در گروه های سه یا بیشتر از توپ از همان رنگ.

گروه شاهد بود.

  • : با استفاده از ماوس را به هدف و پرتاب توپ.

بازی-زوما-با-خرس-2
56% عاشق این بازی