بازی زوما کلاسیک

جمع آوری توپ از همان رنگ را به آنها ناپدید می شوند.

گروه شاهد بود.

  • : با استفاده از ماوس را به هدف و پرتاب توپ.

بازی-زوما-کلاسیک
63% عاشق این بازی