Zuma game dengan kangguru

Bantuan kanguru untuk merakit bola dengan warna yang sama bersama-sama untuk membuat mereka menghilang.

Kontrol.

  • : Melempar bola.

Zuma-game-dengan-kangguru
63% mencintai permainan ini