Zuma თამაში Jungle

შევიკრიბოთ იდენტური ბურთები ჯგუფებში 3 ან მეტი, რათა გაქრეს.

კონტროლს.

  • : AIM და გადაყარეთ ბურთი.

Zuma-თამაში-jungle
64% მიყვარს ეს თამაში