Zuma თამაში Panda

დახმარება panda შეგროვება იგივე ობიექტების ჯგუფების 3 ან მეტი, რათა გაქრეს.

კონტროლს.

  • : გამოიყენეთ მაუსის მიზანია და გადაყარეთ ობიექტები.

Zuma-თამაში-panda
63% მიყვარს ეს თამაში