Zuma permainan dalam Rimba

Kumpulkan bola yang sama dalam kumpulan 3 atau lebih untuk membuat mereka hilang.

Kawalan.

  • : Bidik dan membuang bola.

Zuma-permainan-dalam-rimba
64% sayang permainan ini