เกม Zuma ในป่า

รวบรวมลูกเหมือนกันในกลุ่ม 3 หรือมากกว่าที่จะทำให้พวกเขาหายไป

ควบคุม

  • : AIM และโยนลูกบอล

เกม-zuma-ในป่า
64% รักเกมนี้