Spatial Zuma เกม

ใน Zuma เกมนี้ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่คุณจะต้องตอบสนองลูกเหมือนกันในกลุ่ม 3 หรือมากกว่าที่จะทำให้พวกเขาหายไป

ควบคุม

  • : ใช้เมาส์เพื่อจุดมุ่งหมายและโยนลูกบอล

Spatial-zuma-เกม
61% รักเกมนี้