Zuma เกมกับหมี 2

จุดมุ่งหมายของเกมคือการลบลูกบอลทั้งหมดก่อนที่จะเข้าถึงหมี
ในกลุ่มของสามหรือมากกว่าลูกที่มีสีเดียวกัน

ควบคุม

  • : ใช้เมาส์เพื่อจุดมุ่งหมายและโยนลูกบอล

Zuma-เกมกับหมี-2
56% รักเกมนี้