Zuma เกม (Incaball)

ใช้เมาส์รวบรวมลูกของสีเดียวกันในกลุ่มของ 3 ตัวหรือมากกว่าที่จะทำให้พวกเขาหายไป


ควบคุม

  • : AIM และโยนลูกบอล

Zuma-เกม-incaball
60% รักเกมนี้