Zuma với Panda

Trợ giúp gấu trúc để thu thập các quả bóng cùng màu trong các nhóm 3 hoặc nhiều hơn để làm cho họ biến mất.

Điều khiển.

  • : Sử dụng chuột để nhắm và ném bóng.

Zuma-voi-panda
63% yêu thích trò chơi